Betingelser for avtale om vinterdrift

Vi tilbyr vintervedlikehold, måking og strøing for bedrift, privat, borettslag og sameier i Tønsberg og omegn. Her får du alt fra brøyting og bortkjøring av snø, til takmåking, håndmåking og fjerning av istapper. 

Vi tilbyr fastpris eller minstepris inkludert beredskap til våre avtalekunder.

Alle henvendelser til vinter@strandman.no leses og følges opp av vakthavende fortløpende. Tilbakemeldinger om utførelse anbefales også at blir sendt hit. De vil da bli videreformidlet til aktuell sjåfør fortløpende. For at snøryddingen skal bli så effektiv og bra som mulig, forplikter kunden seg til å sørge for god fremkommelighet og ryddighet. Vi forbeholder oss retten til ikke å gjennomføre brøyting dersom sjåføren vurder at det er fare for skade på biler, annen eiendom eller eget utstyr.

Tidspunkt / snømengde

Der hvor ikke annet er avtalt, vil 4 cm snødybde være et normalt brøytegrunnlag. Oppstart av brøyting vil skje på snømengder mellom 3 – 8 cm, avhengig av tid på døgnet, snø konsistens, og videre værprognoser. 

Ved snøfall sent på natten kan det bli nødvendig med en grov gjennomkjøring, for så og utføre en bedre etterrydding senere. Butikker og industri vil bli prioritert i tidsrommet 04.00 – 08.00. Det vil, under snøfall måtte påregnes noe ventetid for alle våre kunder. Alle roder er lagt opp til at det skal være gjennomkjørt og brøytet innen 12 timer etter endt snøfall.

Merking og skader

Kunde er selv ansvarlig for at området er ryddet for løse gjenstander og oppmerket med brøytestikk. Slik at skader på kantstein, gress, bed, rister etc. kan unngås. Skader som oppstår som følge av manglende rydding eller merking dekkes ikke av Strandman AS.

Strandman AS kan utføre utsetting av brøytestikk dersom kunden ønsker det. Dette arbeidet faktureres etter medgått tid og materialer.

For arealer med grusdekke må det påregnes at noe grus blir brøytet av. Strandman AS er ikke ansvarlig for opprydding av grus på plener, bed og lignende om våren.

Ledninger / kabler til juletrær, motorvarmere, el-billadere etc. må legges slik at de ikke kan bli brøytet i stykker. Skader på kabler, følgeskader i kontakter etc. dekkes ikke av Strandman AS.

Normalt brøytes det med en avstand på ca 0,5 meter fra vegger, biler etc. Imidlertid kan utforming på plassen, helning etc. gjøre at vi må holde større avstand. Strandman AS forbeholder seg retten til å løpende vurdere med hvilken avstand det skal brøytes, i forhold til kanter, bygg, biler etc. Dette for å unngå skader.

Bortkjøring / uthauging av snø

All brøytet snø deponeres på egnet sted etter avtale og praktiske forhold. Kunden står ansvarlig for egnet deponiplass. Når denne er full må kunden enten sørge for ny plass innenfor rimelig praktisk avstand eller bestille bortkjøring selv.

Bortkjøring bestilles ved å sende mail til vinter@strandman.no.

Det vil ikke bli foretatt oppskyving / uthauging av snø over på andres eiendom dersom dette ikke er avtalt med grunneier.

Strøing

Strøing blir foretatt etter behov, og vurderes fortløpende på grunnlag av faktiske forhold og tilgjengelige værdata. Forbyggende strøing kan forekomme.

Strandman AS kan ikke holdes ansvarlig for skader som følge av manglende strøing / glatt underlag. Dette fordi lokale forskjeller og behov kan være meget store.

For kunder som ikke har fast avtale om strøing så faktureres dette etter forbrukt tid og materialer. Kunder med fast avtale om strøing vil prioriteres.

Soping

Soping starter når været tillater det – ofte i siste halvdel av april. Mye soping blir utført utenfor normal arbeidstid, ofte om kvelden / natt / tidlig morgen. Arbeidene vil medføre både støy og støv mens de pågår.

Ved soping på fastpris gjelder prisen per oppmøte.

Kontakt for avtalekunder

Kontakt oss på telefon 991 16 000 i kontortid mellom kl.08.00 – 16.00.

Utenfor kontortid gjelder vår beredskapstelefon
948 18 000. Denne er bemannet 24 timer i døgnet alle dager.

Vi har stor pågang ved snøfall, så noe ventetid må påregnes. Bruk gjerne vår e-post for brøyteoppdrag: vinter@strandman.no

For bestilling av tilleggsoppdrag skal skriftlig bestilling benyttes.

 

Ta kontakt