Vedlikehold av plen og sedummatter

For at du som kunde skal være sikret et varig og godt anlegg er det visse rutiner for skjøtsel og vedlikehold som bør følges. I de fleste tilfeller opphører leverandørens ansvar når plenen er ferdig overlevert, hvilket setter visse krav til skjøtsel og vedlikehold for deg som hageeier. Her finner du våre anbefalinger for pene og varige plen- og sedummatter – både nysådd og ferdigplen. 

Når din nye plen er overlevert kreves godt vedlikehold for at plenen skal etablere seg, forbli grønn og trives. Hvis du ikke tegner avtale om vedlikehold av din nye plen, er det greit å ha basiskunnskaper om plenstell og vedlikehold. Vi har samlet våre beste tips for at du skal lykkes med å holde din nye plen grønn, fin og frodig – år etter år. 

Vedlikehold av nysådd plen

 • Plenen bør vannes 1 time i strekk 2-3 ganger i uken de første 6 ukene
 • Mye nedbør kan erstatte vanning – men husk at plenen må være gjennombløt minst 2-3 ganger i uka
 • Unngå å tråkke på nyvannet plen, det kan bli humper!
 • Når plenen har spiret og gresset er ca 3-4 cm høyt bør den gjødsles med fullgjødsel. Beregn 2-4 kg per 100m2 ­– her er hønsegjødsel et veldig godt alternativ
 • Når gresset er ca 10 cm høyt kan den klippes med høyeste nivå på gressklipperen. Bruk samme høyde de 3 første gangene du slår plenen.
 • Ikke luk vekk eventuelt ugress. Det meste forsvinner av seg selv ved klipping og når plenen er godt etablert

Vedlikehold av ny ferdigplen

 • Ferdigplen må vannes rikelig for å overleve. Søk gjerne kommunen der du bor om fritak fra vanningsrestriksjoner
 • Vann annenhver dag de første 2-3 ukene. Nylagt plen kan nesten ikke få nok vann den første tiden
 • Sørg for at plenen er ordentlig gjennombløt før du flytter sprederen. En god tommelfingerregel er minimum 1 times vanning på hvert sted
 • Unngå å tråkke på nyvannet plen, det kan bli humper!
 • Etter 2 uker bør bør plenen gjødsles med fullgjødsel.
  Beregn 2-4 kg per 100m2 ­– her er hønsegjødsel et veldig godt alternativ
 • Når plenen er godt festet kan du vanne sjeldnere, men det må fortsatt må bli ordentlig bløtt ved hver vanning. Blir plenen gul får den ikke nok vann
 • Når plenen er godt festet kan du begynne å klippe på det høyeste nivået på gressklipperen. Ferdigklippet gress bør være minst 4-5 cm høyt de første 6-8 ukene

Vanning

Uansett om du har nysådd-, ferdigplen eller sedummatte anbefaler vi godt med vanning – særlig den første tiden. 

 • Du kan søke kommunen om fritak fra vanningsrestriksjoner
 • Begynner du først å vanne må du fortsette å gjøre det 2-3 ganger per uke
 • Ved vanning må det være ordentlig gjennombløtt før du flytter sprederen. En god tommelfingerregel er minimum én time vanning på hvert sted.
 • Du kan vanne sjeldnere når gress- eller sedummatten har festet seg godt i jorda
 • Gul gressmatte er en god indikasjon på at den har fått for lite vann.

Kalk og gjødsel

Uansett om du har sedummatte, nysådd- eller ferdigplen anbefales gjødsling jevnlig. 

 • Når du skal kjøpe kalk og gjødsel kan det lønne seg i å legge noen kroner i skikkelig produkter fra gartnerier eller hagesenter. Spør oss gjerne for konkrete produktanbefalinger til ditt behov. 
 • For en god etablert plen eller matte anbefaler vi å gjødsle to ganger i løpet av sesongen (april – august). Bruk gjerne hønsegjødsel. Du kan beregne 2-4 kg per 100m2.
 • Plenen bør kalkes hver fjerde år. Beregn 25-40 kg kalk per 100m2. 

Vedlikeholdsavtale for hager og uterom

Vi tilbyr vedlikehold for alle typer hager og uterom. Dette får du hos oss: 

En fast kontaktperson som blir kjent med dine behov, og har kontroll på hvordan ditt uterom best mulig vedlikeholdes

Våre avtaler spesifiserer planlagt gjødsling og kalking – samt når, og hvor ofte dette utføres

Vi er fleksible på løpende vedlikehold som f.eks. plenklipp og beskjæring

Din prosjektleder kan hjelpe deg å opprette en vedlikeholdsavtale. Du kan også kontakte oss via kontaktskjema, på telefon 991 16 000 eller på post@strandman.no.

Ta kontakt