Vedlikehold av faste dekker

For at du som kunde skal være sikret et varig og godt anlegg er det visse rutiner for skjøtsel og vedlikehold som bør følges. I de fleste tilfeller opphører leverandørens ansvar når uteområdet eller gårdsplassen er ferdig overlevert, hvilket setter visse krav til skjøtsel og vedlikehold for deg som eier. Her finner du våre beste anbefalinger for vedlikehold av skifer, belegningsstein, brostein og asfalt. 

Bruk av asfalt, natur- eller betongstein i murer og på gårdsplasser krever lite vedlikehold. Vasking med høytrykkspyler et par ganger i året vil normalt være tilstrekkelig. Ugress og salt-/kalkgjennomslag kan allikevel forekomme. For asfaltdekker bør du koste og spyle uten bruk av høytrykkspyler da trykket kan skade asfalten. 

Ugressbekjempelse

På egen side om ugressbekjempelse står en rekke metoder beskrevet. For steinsatte områder kan varmebehandling benyttes (Spuma). Metoden krever normalt flere behandlinger. Det finnes også ulike plantevernmidler som vil ta livet av ugresset. Det er streng regulering på bruk av plantevernmidler. Vær oppmerksom på at ulike ugressmidler må benyttes avhengig av type ugress.

Kalkutslag i betongprodukter

Kalkutslag i ny betong og betongstein kan forekomme. Vann i form av regn, kondensvann eller dugg trenger inn i betongens porer og oppløser kalken delvis. Oppløsningen går opp til betongens overflate der vannet fordamper og etterlater seg et hvitt tungtoppløselig kalkslør. Kalken nedbrytes langsomt fra betongens overflate og vaskes vekk av regn og andre værpåvirkninger.

Når utslagene er forsvunnet vil de som regel ikke oppstå på nytt. Derfor er det ikke nødvendig å skifte ut steinene eller ta andre forholdsregler mot utslag. Kalkutslag skader ikke betongen men er en naturlig prosess i betongens herdeforløp. Det kan hjelpe å feie belegningen noen ganger med grov sand. Man kan også benytte høytrykksspyling med innslag av sand for å fjerne det som sitter hardt. I vanskelige tilfeller kan man børste overflaten med en 10 prosent saltsyreoppløsning. Husk grundig etterskylling med vann. Hvis saltsyre brukes kan steinoverflaten bli noe mer ru og fargen kan forandre seg. Kalkutslag er ikke å betrakte som en mangel ved produktet.

Kalkutslag i naturstein

Naturstein som skifer er et naturprodukt. Det vil si at utsende, overflate, strukturer og farge kan variere mye i hvert enkelt belegg. Blant annet avhenger dette av hvor skiferen er tatt ut i fjellet. Forhold som bærelag, fundamentering, drenering og fall vil også være med å påvirke kalkutslag, slør og/eller misfarging. Dersom skifer legges på gammel såle vil det være vanskelig å forutsi mulige utslag. Kalk vil gå minste motstands vei ut fra betongen, så fugene vil først bli hvite/skjoldete før eventuelt skiferen blir påført det samme. Dette er en normal prosess, da kalken har en naturlig vandring ut av alle typer sementprodukter og vil med tiden, normalt sett forsvinne av seg selv. Kalkutslag er ikke å betrakte som en mangel ved produktet.

Asfalt som herder

Asfalt bruker lang tid på å herde 100%. På varme dager vil bindemiddelet (bitumen) kunne bli noe mykt i denne perioden. Støtter til mc, stolbein, stigebein etc kan synke ned i asfalten når dette skjer. Disse skadene lar seg vanskelig reparere uten synlige merker (lapping) så det er lurt og legge en liten plankebit etc under.

Alle fettløselige midler som avfetting, olje, drivstoff etc vil tære på asfalten og løse opp bindemiddelet. Slike skader er permanente.

Vrimerker kan forekomme i samme periode hvis man står stille med bil og vrir hjulene. Slike skader er derimot ofte kun kosmetisk og vil normalt sett jevnes ut med tiden, men like fullt litt irriterende. Med større kjøretøy kan merkene bli mer alvorlig. Derfor er det lurt og alltid være i bevegelse når du vrir på rattet. Vrimerker er ikke å betrakte som en mangel ved produktet.

Vedlikeholdsavtale for hager og uterom

Vi tilbyr vedlikehold for alle typer hager og uterom. Dette får du hos oss: 

En fast kontaktperson som blir kjent med dine behov, og har kontroll på hvordan ditt uterom best mulig vedlikeholdes

Våre avtaler spesifiserer planlagt gjødsling og kalking – samt når, og hvor ofte dette utføres

Vi er fleksible på løpende vedlikehold som f.eks. plenklipp og beskjæring

Din prosjektleder kan hjelpe deg å opprette en vedlikeholdsavtale. Du kan også kontakte oss via kontaktskjema, på telefon 991 16 000 eller på post@strandman.no.

Ta kontakt