Graving og drenering

I forbindelse med gravejobber, og særlig drenering rundt bygg og anlegg, kan asbestholdige isolasjonsmaterialer påtreffes. 

Bruk av asbest er forbudt, og det er strenge regler rundt håndtering og sanering av asbestholdig materiale. Her finnes en oversikt over krav fra arbeidstilsynet ved arbeid med asbestholdige materialer.

Asbest er en fellesbetegnelse på en gruppe krystallinske silikamineraler med fiberstruktur, som blant annet kan være kreftfremkallende. Risikoen oppstår først når løse asbestfibre opptrer i form av støv som kan pustes inn. I utgangspunktet er både bruk og håndtering av asbest og asbestholdig materiale forbudt. Det er likevel under gitte vilkår åpnet for unntak, blant annet ved riving, reparasjon og vedlikehold av asbestholdig materiale, og håndtering av asbestholdig avfall. 

Krav om søknad ved håndtering av asbest

Alle virksomheter som skal uføre riving, reparasjon eller vedlikehold av asbestholdig materiale skal ha tillatelse fra Arbeidstilsynet. Søknaden skal innholde opplysninger om: 

  • Hvordan arbeidet vil bli organisert
  • Hvilke metoder som skal benyttes
  • Vernetiltak som vil bli iverksatt 
  • Opplæring av arbeidstakerne 
  • Helseundersøkelse av arbeidstakerne
  • Virksomhetens erfaring med denne type arbeid

Anleggsgartnerfirma Strandman AS er ikke autorisert for arbeider med asbest. Dersom vi under utførelse av gravearbeider påtreffer asbest vil et autorisert selskap engasjeres for å utføre saneringsarbeidene. Der dette ikke er uttrykkelig inkludert i vårt tilbud vil slikt saneringsarbeid komme som tillegg til avtalt oppdragssum. 

Her kan du les mer om våre fullstendige salgsbetingelser.

Vedlikeholdsavtale for hager og uterom

Vi tilbyr vedlikehold for alle typer hager og uterom. Dette får du hos oss: 

En fast kontaktperson som blir kjent med dine behov, og har kontroll på hvordan ditt uterom best mulig vedlikeholdes

Våre avtaler spesifiserer planlagt gjødsling og kalking – samt når, og hvor ofte dette utføres

Vi er fleksible på løpende vedlikehold som f.eks. plenklipp og beskjæring

Din prosjektleder kan hjelpe deg å opprette en vedlikeholdsavtale. Du kan også kontakte oss via kontaktskjema, på telefon 991 16 000 eller på post@strandman.no.

Ta kontakt