Denne personvernerklæringen handler om hvordan Strandman AS («vi» / «oss») samler inn og bruker personopplysninger.

Erklæringen inneholder informasjon om dine rettigheter og generell informasjon om hvordan Strandman AS behandler personopplysninger.

Sist oppdatert 05. november 2021

Behandlingsansvarlig

Strandman AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Den behandlingsansvarlige har det øverste ansvaret for å sikre all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende lovgivning. Der det daglige ansvaret er delegert kommer dette frem under hvert enkelt punkt i den erklæringen. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

1. Kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle bedriftskunder

Vi behandler opplysninger om kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle bedriftskunder for
markedsføring, salg, administrasjon, dokumentasjon og oppfølgning. Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i behovet for å selge våre varer og tjenester.

Vi lagrer og utleverer opplysninger også der vi har en rettslig forpliktelse til det, for eksempel etter bokføringsloven og skatteforvaltningsloven. Det er frivillig for kontaktpersoner om de vil gi oss kontaktopplysninger, men av og til er det en betingelse for å inngå avtale at vi mottar de opplysningene vi trenger.

Henter vi inn personopplysninger fra andre, vil det som regel være snakk om kontaktopplysninger, stilling,
funksjon og arbeidsgiver. Kilde for opplysninger vil oftest være kontaktpersonens arbeidsgiver.
Vi kan lagre opplysninger så lenge vi mener det kan bli bruk for dem, for eksempel for å dokumentere
forhold rundt salg

2. Kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle leverandører

Vi behandler personopplysninger om kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle leverandører
for forberedelser, administrasjon, dokumentasjon og oppfølgning.


Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i behovet for
å kjøpe varer og tjenester. Vi lagrer og utleverer opplysninger også der vi har en rettslig forpliktelse
til det, for eksempel etter bokføringsloven og skatteforvaltningsloven.


Det er frivillig for kontaktpersoner om de vil gi oss kontaktopplysninger, men av og til er det en
betingelse for å inngå avtale at vi mottar de opplysningene vi trenger. Vi kan lagre opplysninger så lenge vi mener det kan bli bruk for dem, for eksempel for å dokumentere forhold rundt innkjøp

3. Ansatte

Vi behandler personopplysninger om våre ansatte for å administrere vårt personale, for å organisere
virksomheten vår, samt å overholde lovkrav. Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse som følger av at vi er arbeidsgiver. Vi behandler opplysninger også fordi vi er rettslig forpliktet til det, for eksempel til å utlevere og lagre opplysninger etter bokføringsloven, skatteforvaltningsloven og a-opplysningsloven.


Noen få opplysninger må vi behandle for å oppfylle forpliktelser vi har i avtalen med de ansatte. Ansatte er nødt til å gi oss de opplysningene vi trenger for formålene nevnt ovenfor. Opplysninger blir lagret hos oss i elektroniske og fysiske personalmapper. Opplysninger er tilgjengelig kun for personalavdelingen og nærmeste leder. Opplysninger om navn og kontaktdetaljer er tilgjengelige for øvrige ansatte. Vi oppbevarer opplysninger så lenge ansettelsen varer.

4. Tidligere ansatte

Vi behandler personopplysninger om tidligere ansatte for å kunne dokumentere vår etterlevelse av
plikter som arbeidsgiver hvis det skulle bli nødvendig. Opplysninger om tidligere ansatte vil også
fremgå av avtaler, korrespondanse og annen dokumentasjon vi lagrer og bruker som del av
virksomheten vår.


Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse i å dokumentere vår
saksbehandling i egenskap av arbeidsgiver. Vi behandler opplysninger også fordi vi er rettslig
forpliktet til det, for eksempel til å utlevere og lagre opplysninger etter bokføringsloven,
skatteforvaltningsloven og a-opplysningsloven.


Vi lagrer opplysninger om personalforhold i inntil to år etter at ansettelsesforholdet opphørte.
Opplysninger om at en person har jobbet hos oss og hvor lenge, lagrer vi i ubestemt tid.

5. Jobbsøkere

Vi behandler personopplysninger om jobbsøkere for å vurdere om de er egnet for den jobben de har
søkt på. Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse i å ansette og i å
dokumentere ansettelsesprosessen. Det er frivillig å gi oss opplysninger. De opplysningene du velger å gi oss, vil ha betydning for vår vurdering av søknaden. Vi lagrer opplysninger i inntil ett år etter at ansettelsesprosessen er avsluttet.

6. Rettigheter for de registrerte

Du kan lese om dine rettigheter som registrert på Datatilsynets nettside.

7. Formål og hvilke personopplysninger som behandles

7.1. Besøksopplysninger

Besøksopplysninger er opplysninger som logges automatisk ved nettsurfing, for eksempel din IP-adresse, hvilke nettsider du laster ned, hvilken nettside du kom fra, og tidspunkt for dette. Besøksopplysninger behandles i forbindelse med alminnelig drift, ivaretakelse av sikkerhet, og videreutvikling av nettsidene. Besøksopplysninger behandles i anonymisert form, og de slettes fortløpende etter kort tid i våre systemer.

7.2. Henvendelser via nettsiden

Dersom du gjør en henvendelse via våre nettsider, ber vi deg oppgi personopplysninger som firmanavn, e-postadresse og telefonnummer. Dine personopplysninger brukes til å besvare din henvendelse. Du kan når som helst be oss endre eller slette dine opplysninger.

7.3. Cookies / informasjonskapsler

En cookie (informasjonskapsel) er en liten tekstfil som sendes fra vår webserver og lagres av webleseren på din maskin. Cookies brukes i anonymisert form. Du kan forhindre at cookies lagres ved å endre innstillingene i din nettleser. Du kan også slette lagrede cookies fra din harddisk. Dette kan imidlertid føre til at du ikke får fullt utbytte av våre nettsiders funksjonalitet. På vår nettside anvender vi cookies fra Google Analytics og Facebook.

8. Oppbevaring av personopplysninger

Vi utleverer ikke dine personopplysninger til andre utover det som nevnes her:
Dersom vi har overlatt drift av nettsiden til en tjenesteleverandør eller sender markedskommunikasjon via en e-posttjeneste eller andre kommunikasjonstjenesteleverandører, vil vi kunne gi disse tjenesteleverandørene adgang til å lagre og bruke dine personopplysninger, men kun i den utstrekning som er nødvendig for å yte tjenesten. Vi selger ikke dine personopplysninger til andre, og vi utleverer ikke dine personopplysninger til andre for markedsføringsformål uten ditt samtykke.

9. Tilgang til informasjon

For å sikre at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun spesielt godkjente personer hos Strandman og våre samarbeidspartnere som har tilgang til informasjonen du gir oss. Antallet ansatte med slik godkjenning er begrenset.

Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart andre enn de som har avtale og leverer tjenester til Strandman, med mindre vi har et uttrykkelig samtykke fra deg.

10. Dine rettigheter

Hvis Strandman behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger.  Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be oss rette eller slette opplysningene. Vennligst kontakt oss via post@strandman.no.

11. Samtykke, lovvalg og verneting

Denne personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre nettsider. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon.

Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne personvernerklæringen.

Strandman er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Norge i samsvar med lovene i Norge.

12. Endring av personvernerklæring

Denne personvernerklæringen vil kunne bli oppdatert med jevne mellomrom. De oppdaterte vilkårene trer i kraft umiddelbart ved publisering. Din bruk av våre nettsider reguleres altså av den versjonen som er publisert på brukstidspunktet.

13. Kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig er Strandman AS (org. nr. 974 280 698). Vår postadresse
er Borgeskogtoppen 11, 3160 Stokke. Du kan også kontakte oss på epost post@strandman.no. Har du spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss per epost eller brev.